بازی سرعت ماشین هیولا

بازی سرعت ماشین هیولا

در آن بازی پر هیجان و همچنین شگفت انگیز تو بایستی و حتما خود را به انتهای مسیر
برسانید و همچنین به مرحله ی بعد برویددر طول مسیر هر کاری انجام دهید به تو امتیاز می
دهد خود روی تو هنگام و زمانی که که به جایی ***د از سلامت ان کاسته میشود و همچنین در صورتی که چپ کنید بایستی و حتما
مرحله را از دوباره بروید در هر برخورد خون تو کم و همچنین کم کم به اتمام میرسد

 »
نحوه وارد شدن به بازی : صبر کنید تا
بازی لود شودپس از لود بازی بر روی دکمه play
کلیک نمایید بعد از انتخاب خودرو و همچنین رنگ آن هم بر روی دکمه start کلیک کرده سپس بر روی
دکمه play کلیک نماید.

»
دستورالعمل بازی :

جهت نمای کیبرد
کلید های اشاره گر بالا و همچنین پایین جهت حرکت به جلو و همچنین عقب و همچنین دکمه های اشاره گر چپ و همچنین
راست جهت تعادل وسیله می باشد و همچنین دکمه Space نیز جهت از سر گرفتن بازی می باشد.

»
آن بازی به پیشنهاد کاربر (m.حسین)
به مای گیم اضافه شده

منبع
بهترین گیم ها : بازی سرعت ماشین هیولا

بازی آنلاین اکشن جنگ جاده

بازی آنلاین اکشن جنگ جاده

در آن بازی شگفت انگیز تو بایستی و حتما ۱تا ۳ ماشین را هدایت کنید و همچنین موانع
را از جلو وردارید تو میتوانید با پول هایی که به دست می اورید ماشین بخرید و همچنین یا
اقتدار و قدرت اورا افزایش دهید انتخاب دست تو استدر آن جنگ تو بایستی و حتما ماشین را به اخر خط
برسانید
 

 »
نحوه وارد شدن به بازی : صبر کنید تا
بازی لود شودپس از لود بازی بر روی دکمه play
کلیک کنید. سپس بر روی دکمه start کلیک کرده سپس خودروی خود را انتخاب کنید و همچنین بر
روی دکمه go کلیک نمایید.

»
دستورالعمل بازی :

left mouse button
آن بازی کاملا با ماوس انجام می می شود

»
آن بازی به پیشنهاد کاربر (m.حسین)
به مای گیم اضافه شده

منبع
برترین گیم ها : بازی آنلاین اکشن جنگ جاده