news(1)

بازی اسلحه خونین

بازی اسلحه خونین

آن بازی بازی تیر اندازی می باشد که هیجان خیلی بالایی هم
دارد که بعد از کشتن اشخاص در دوئل میتوانید به قسمت بعدی ان بروید و همچنین به اشخاص
قویتر حمله کنید در پایان هنگام و زمانی که که در بازی تیر خوردید و همچنین باختید میتوانید رکورد خود
را هم به اشتراک بگذارید

»
نحوه وارد شدن به بازی : صبر کنید تا
بازی لود می شود روی دکمهstart
game کلیک کنید بعد کاراکتر خود را انتخاب کنید و همچنین بعد اسم ان را بنویسید و همچنین بعد روی
دکمهcontinueکلیک کنید

»
دستورالعمل بازی :

left mouse button
موس خود را روی خشاب اسلحه نگه دارید تا سه ثانیه بگذرد بعد بازی شروع میشود
میتوانید رکورد داشته باشید

»
آن بازی به پیشنهاد کاربر ( ۱SEZAR1)
به مای گیم اضافه شده

منبع
جدید و تو و تازه ترین بازی ها : بازی اسلحه خونین