شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

طرح ریزی توزیع نیازمندیها

طرح ریزی توزیع نیازمندیها ((DRP اولین بار بعنوان یکراهنمای فنی جهت طرح ریزی عملیاتهای توزیع پخش شرکت های تولیدی ارائه مورد توجه قرار گرفت. بعنوان یک نتیجه تجربی که بوسیله اینآموزش در شرکـت های تولیدی بدست آمد DRP می توانست برای اکثر انواع نمونه های عملیاتی توزیعی پخش و فرآیند های

نیازمندیها

ارتباط بکار گرفته شود. DRP امکان همموزیک کردن سیاستهای کاری سازمانها شرکـت های چند گانه را فراهم کرد، حتی در موارد ی که عملیاتهای تولیدی و توزیع در سازمانها شرکت های مختلف و مفرق یا توسط ساختارهای مشارکتی (بصورت اشتراکی) انجام می شوند. ایده طرح DRP فعال کننده محرک

زنجیر(supply-chain) است که در آن مسأله مهم برقراری توازن تعادل دارائی هزینه های اجرای عملیات در حالی است که بتوان سرویس دهی مطلوب در سطح کل جهان را به مشتری بیان نمود . DRP کارایی و قابلیت اصلی جهت چنین اقداماتی نظیر سرویس دهی به مشتری، مدیریت فهرست کالا دارائی ، خرید مفید ی و تأثیرگذاری تولیدی حداکثر میزان سود را اصلاح می بخشد.

DRP از تکنیکهای طرح ریزی وهله ای زمانی که بسیار زیاد شبیه MRP هستند و در فرآیند ساخت و تولید بکار می رود، استفاده می نماید . با مصرف از تکنیک طرح ریزی وهله ای زمانی در هر دو وهله توزیع ساخت تولید بسياري از موارد تجارت و داد و ستد که ناشی از تولید و توزیع هستند به نحوه چشـم گیری

كم شدن می یابند. فلسفه اصول مدیریتی DRP در رابطه با مدیریت توزیع شبیه توزیع گسترش زنجیر- موجودی (supply-chain) در رابطه با تولید است، حتی وقتی که شرکـت های مستقل دراین فرآیند کمپانی داشته باشند. DRP امکان مشارکت بین رقبای تجاری تولید کننده و توزیعی را فراهم انگیزه ها جهت کار بصورت واحد یکپارچه را در آنجا ایجاد می نماید . بصورت قراردادی و متداول آنها سازمانها کمپانی های مستقل جدایی بودند. این تفکیک و جدایی سبب بروز

پیچیدگی ناکارآمدی مضرات مالی ناشی از فرآنندهای مختلف سیسـتم های گوناگونی حتی اهداف پیچیده و تصمیماتی دشوار از نظر اجرایی شود.
این الحاق و یکپارچگی در طرح ریزی نیازمندیهای توزیعی در شیوه و روش مدیریتی جهت طرح ریزی اهداف و مقاصد توزیعی کنترلی بنام DRPII شناخته می شود. این امر زیاد شبیه الحاق یکپارچگی طرح ریزی نیازمندیهای مواد اولیه (MRP) در فرآیند کاملتر وسیع تر ارتباط با طرح ریزی منایع ساخت تولید و کنترلی است که بنام MRPII شناخته می شود. لغات اصطلاحات جدید ی برای این منظور تهیه و تولید شده اند که کمپانی ها یاد بگیرند چطور به یکدیگر الحاق یافته یک واحد یکپارچه شوند و برهمین اساس از سیسـتم های رایانه ی واحد استفاده کرده MRPII را با DRPII تلفیق کنند تا بصورت فرآیند کنترلی و اطلاعاتی مدیریتی سیاستها و راهبردها درآیند.
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک