دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

نحوه نگارش پایان نامه و ترتیب درج مطالب پایان نامه

یکی از اهداف نگارش هر انتها نامـه ، در اصل آشنا نمودن دانشجو با شیوه نگارش تنظیم مبحث علمی است.

پایان نامه

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,مشاوره پایان نامه

· انتها نامـه نوشته ای است حاوی چکیده انتها نامـه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی عملی نتایج، بحث و پیشنهاد ات، فهرست منابع ماخذ چکیده انتها نامـه به انگلیسی که بوسیله دانشجو با هدایت و نظارت استاد راهنما همکاری استاد مشاور (در صورت داشتن) تنظیم و تدوین می شود.

· رعایت این توجه ات از جانب دانشجویان برای رعایت همموسیقی ی بین انتها نامـه ها الزامی است.

· موضوعات هر انتها نامـه را با توجه به تعریف فوق به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی نمود:

·

– فرم زرکوب روی جلد فارسی(در صورتیکه ارائه انتها نامـه بصورت مجلد باشد.)

– فرم درون جلد به فارسی

– بسم الله الرحمن الرحیم

– تگذشته (اختکمک است )

-چکیده انتها نامـه به فارسی

– تقدیر و تشکر(اختیاری است )

-فهرست مطالب

– فهرست اشکال

– فهرست جداول

– متن انتها نامـه

– نتایج و نتایج بررسی ها و تحقیقات آتی

– پیوستها(ضمیمه ۱، ضمیمه ۲، …)

– مرجعها ماخذها

– چکیده انتها نامـه به انگلیسی

– فرم درون جلد به انگلیسی

ترتیب درج مطالب انتها نامـه

الف- برگهای ابتدای انتها نامـه

· برگ اول (فرم درون جلد به فارسی) : این بخش می بایست دقیقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.

· برگ دوم : بسم الله الرحمن الرحیم

· برگ سوم (تقدیم) : در صورت تمایل دانشجو می تواند انتها نامـه خود را به فرد ی و یا … تگذشته نماید، که در این صفحه درج می گردد.

· برگ چهارم (چکیده) : هر انتها نامـه می بایست با چکیده شروع گردد که حاوی بحث پیرامون مساله انتها نامـه ، روش های تحقیق نتیجه کلی است . دانشجو موظف است این چکیده را به زبان فارسی تولید و ساخت و در این برگ از انتها نامـه درج نماید.

· برگ پنجم (تقدیر) : دانشجو می تواند در صورت تمایل در این صفحه از افرادی او را در تولید و ساخت انتها نامـه یاری کرده اند تقدیر نماید.

· برگ ششم (فهرست مطالب) : دانشجو بایستی فهرست مطالب که همراه با شماره صفحه مربوطه در این بخش درج نماید.

·دانشجو باید بعد از درج فهرست مطالب انتها نامـه ، فهرست اشکال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نماید.

· دانشجو می بایست بعد از درج فهرست اشکال انتها نامـه ، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشکال درج نماید.

ب ) پس از قرار گرفتن مطالبقبلی در انتها نامـه به ترتیب ، متن انتها نامـه شروع می گردد.

· مقدمه : این بخش حاوی هدفهای مورد نظر در انتها نامـه ، روشها روش انجام تحقیق نتایج حاصل از آن باشد. اکثرا منابع مروری (Literature Review) در این پارت انجام می پذیرد. همين طور ذکر ارزش موضوع تحقیق در رابطه با گسترش کشور پیشنهاد می شود.

· توضیح ساختار انتها نامـه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.

· فصلها : متن هر انتها نامـه حاوی چندین فصل هر فصل حاوی چندین بخش خواهد بود. هر فصل را می توان با مقدمه کوتاه آغاز بایک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. هر فصل بایستی به شکلی که در بخش بعدی در باره آن توضیح داده خواهد شد شماره گذاری گردد.

· بنا به نظر دانشجو و تایید استاد راهنما مطالب مختلف انتها نامـه در چند فصل مختلف دسته بندی می گردد. در فصل انتها بایستی به نتایج بدست آمده، بحث و توصیه ات ضروری پرداخت.

· فصل انتها : فصل انتها می بایست با توجه به مطالب عنوان شده به برای در مقدمه به نگارش درآید. مقایسه نتیجه های بدست آمده با هدفهای از قبل تعیین شده در مقدمه، دستیابی های نوین در این فصل ذکر می شوند مورد تجزیه و نقد قرار می گیرند. همچنین ارائه دهنده انتها نامـه در این فصل به عنوان توصیه برای نتایج بررسی ها و تحقیقات بعدی، به طرح چند مورد در راستای تحقیقات می پردازد.
ج ) پیوستها

·بعد از اتمام مطالب انتها نامـه پیوستها قرار می گیرند. سری اصلی متن انتها نامـه نباید داده های (data) غیر ضروری، برنامـه برنامـه ی یا چگونگی بدست آوردن معادلات ریاضی باشد، چنین مطالبی بایستی در پیوست آورده شود.
د) مراجع ماخذ ها

· بعد از اتمام بخش پیوستها، بایستی مراجع درج گردد. به طور کلی چنانچه جهت مطلبی از منبعی استفاده شود، ذکر آن مرجع در لیست مراجع انتها نامـه الزامی است . در این گونه موارد مطلب بین دو گیومه نوشته می شود بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج می گردد که در داخـل آن شماره منبع گفته شده به ترتیب عددی از اول انتها نامـه قرار می گیرد. مثلاً پانزدهمین منابع استفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطه در داخـل گیومه اینگونه آورده می شود: [۱۵[

· بعضی اوقات در نقل خلاصه، یک مقاله که بوسیله شخص نگارش یافته است در عبارت ذکر می شود که در اینگونه موارد به شرح زیر اقدام می کنیم :

·علی ریاضی [ ] ، ارایش کنترل آداپتو را فقط راه حل کنترل سیـستم های ربات می داند.

·
ه- برگهای انتهای انتها نامـه

· برگ ماقبل انتها (چکیده انگلیسی انتها نامـه ) : چکیده انتها به انگلیسی ترجمه همان چکیده فارسی است که در ابتدای انتها قرار گرفته است.

· برگ انتها (فرم انگلیسی ): اینبرگ می بایست دقیقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک