چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد در مورد بهره وری به منظور اجرایی كردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی همموسیقی سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش به كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های اثر گذار ی را در این راه برداشت.

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای افزایش بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری روش و پرورش است. باتوجه به فرق های مهم در فرهنگ كاری سازمانها وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای افزایش بهره وری در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با پروگرام ریزی لازم زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. اما در سطح خرد یعنی در سطح مدارس ، مدیریتها سازمانهای روش و پرورش وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط ، در كاركنان حس غرور نسبت به كار ایجاد كرده با تشویق كاركنان خوب تلاش گر، گرایش تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همين طور می توانند با افزایش میزان صمیمیت و ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان مدیران را نزدیك تر کرده و آنان را به مشاركت در ویرایش بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود و كاهش اتلاف منابع راغب سازند . ضروری ه این امر، شناخت و تجزیه تحلیل وضعیت فعلی بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش پرورش و نتایج حاصل از این فرآیندها و تلاش بی وقفه جهت دگرگونی آن است كه سیستم های سازمان را در راستای بازبینی مستمر مطلوب و روند رو به افزایش هدایت كند. ازعبارت راهكارهای بیشتر شدن بهره وری می توان موارد زیر را توصیه نمود:

۱) تعهد پشتیبانی مدیریت اافزایش از برنامـه های عملیاتی اصلاح ارتقا بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان هسته ها تیم های اصلاح بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های ویرایش بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی و برنامـه های توصیه ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان تدوین جاری سازی شاخص های ارزیابی و سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) اصلاح نظام مدیریت كه در این راستا باید اهداف ساختار سیـستم با نگرش فرآیندی تنظیم شود از گسترش بی رویه افقی عمومی سازمان پیشگیری گردد. همچنین می بایست به درجه ادغام تمام سیستم های مستقل تخصصی به سیـستم ی جامع و یكپارچه با نگرش فرآیندی ، كیفیت داده ها كیفیت فرآیند تغییر، توجه زیاد شده بین مراحل حساس تغییر، رابطه لازم ایجاد گردد.

۷) برقراری راهنمای های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط و همكاری موثر بین واحدها سری های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت قوت كار در نحوه های بازبینی بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به بررسی ها كاربردی در مورد فرآیندهای شغلی و كاری.

۱۲) مدیر باید همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن می باشند ، مطلع کرده آنان را در بازبینی فرآیندها مشاركت و یاری دهد.

۱۳) مدیران باید از اهداف پراكنده بدون پروگرام ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران می بایست شخصاً زمان برای برنامـه ریزی هدایت و كنترل کار ها جهت ارتقا بهره وری صرف كنند.

بیشتر شدن بهره وری در روش پرورش ضمن اینكه سبب افزایش كیفیت خدمات روش و پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد بازدهی سرمایه را بیشتر شدن داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه افزایش بهره وری به جهت در راهنمای و پرورش بهتریـن وسائل جهت افزایش بازبینی سطح زندگی مردم ایجاد ثروت ملی است. از نظر سیـستم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه ارتقا بهـــره وری آموزش پرورش سبب ارتقا بهره وری ملی شده آن به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی بیشتر شدن درآمد ملی ، كاهش تورم و همين طور ارتقا اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در روش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری شیوه های ارتقای کیفیت بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفق یت این راهکارها در رشد و گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی به مفهوم آموزش پرورش بیازمایند و صد اما بکارگیری شیوه های ارتقای بهره وری در نظام های آموزش ی هم خوب یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت و بهره وری در روش و پرورش را نپیمودند. پس استفاده از خواص حاصل از ارتقای بهره وری نقش زیاد مهمی در رشد گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند همه تلاش را جهت افزایش سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به برای آموزش و پرورش ندارد.

ضرورت ارزش بهره وری در راهنمای پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع آدم ی و مالی خیلی زیادی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آبرخي ها توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند در رشد اعتلای جامعه خود تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های روش ی جهان ، به خصوص نظام آموزش ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در آموزش پرورش نه فقط به گسترش اقتصادی اجتماعی یاری می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان همچنین مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری هستند و منابعی كه در اختیار آموزش پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در روش پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. چنانچه آموزش و پرورش ، تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ افزایش بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفید ی در جامعه به شمار آیند. آموزش پرورش با تقویت تحكیم سرمایه‌های مادی و آدم ی بر رشد ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس می بایست تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در راهنمای و پرورش ارایه می‌گردد.
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک