شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

تصميم در مورد کانال توزيع و فروش کالا، از عبارت مهمترين تصميماتي است که فرا روي مديران قرار دارد. تصميم درمورد توزيع کالا بر ساير تصميمات بازاريابي تاثير مستقيم مي گذارد. نبض يک کمپانی در دست شبکه توزيع و فروش آن است، ولی با تمام اين شرايط مجموعه ها به کانال‌هاي توزيع کالاهاي خود توجه کافي ندارند و اين امر گاه عواقب زيانباري جهت آنان به دنبال دارد در مقابل، بسياري از کمپانی هاي با مصرف از سيستم هاي توزيع خلاق، به مزيت رقابتي دست يافته اند. اين نوشتار سعي دارد كه بر اساس تجربيات نويسنده، انواع كانال‌هاي توزيع در ايران مزايا معايب هريك را بيان كند

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد

توزيع کالا از طريق شبکه هاي توزيع عمده فروشي
محاسن:
۱٫ هزينه هاي توزيع در اينروش پايين تر است قيمت تمام شده کالا را كم شدن داده يا حاشيه سود خرده فروش را افزايش مي‌دهد.
۲٫ تعداد زيادي از مجموعه ها مراکز پخش کوچک از طريق شبکه هاي توزيع عمده فروشي تامين مي شوند.
معايب:
۱٫ به دليل شيوه هاي ویِژگزینشه نقد و نسيه در بازار، کالاها اکثرا ٌ ً زياد پايين تر از قيمت واقعي خود به فروش مي روند استراتژي‌هاي قيمت گذاري کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار مي دهند به اصطلاح، کالا ذليل مي شود.
۲٫ شرکـت ها هيچ کنترلي بر شيوه هاي توزيع بازار ندارند.
۳٫ ريسک باز پرداخت وجه کالاي فروخته شده افزايش مي يابد.
۴٫ شبکه توزيع مجموعه به صورت شبه انحصاري در اختيار بنکداران قرار مي گيرد که در بلند مدت جهت مجموعه خطرناک است و مجموعه عملاً از مکانيسم توزيع کالا هيچ اطلاعي ندارد.
۵٫ شبکه توزيع عمده فروشي هيچ فشاري جهت فروش کالاهاي کمپانی به وارد نمي سازد و در صورت ضعيف بودن کالا به هر دليل، کالا را پس مي زند.
توزيع کالا از طريق شبکه شرکـت هاي پخش
اساساً به دليل اينکه هر شخصي با هر سابقه و با هر میزان پولي مي تواند مبادرت به ايجاد شرکت پخش كند (همان گونه که در کشور، به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستيم)، تعداد زيادي مجموعه هاي پخش کوچک در جاهاي مختلف مشاهده مي شود که ريسک فعالی ت با اين شرکت ها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهاي فروخته شده چه از نظر کنترل روش فعالی ت آنها به حدي بالاست که عملاً فعالی ت با اين سيستم ها را فاقد هر گونه توجيه مي كند.
در اين بخش فقط به همکاري با مجموعه هاي بزرگ پخش اشاره مي شود:
مزيتها:
۱٫ ريسک بازگشت وجه کالاي فروخته شده نسبتاً در مقايسه با نحوه اول پايين است.
۲٫ به دليل وجود تجربه نسبتاً بهتر در امر توزيع مويرگي و وجود اطلاعات به روز در اين سيستم ها، کنترل شبکه توزيع و مسيرکالاي فروخته شده آسان است.(اما چنانچه اطلاعات در اختيار کمپانی توليد کننده قرار داده شود).
۳٫ سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً خوب است.(اما نه در تمام موارد )
۴٫ به دليل متمرکز بودن سيستم سفارش دهي باز پرداخت وجه کالاي فروخته شده، موارد تعدد مشتري و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب يک نفر است.
معايب:
۱٫ مجموعه توليد کننده هيچ کنترلي بر شيوه هاي توزيع کالا ندارد.
۲٫ به دليل واحد بودن کانال توزيع، در صورتي که به هر دليل، کمپانی توزيع کننده، توزيع کالا را انجام ندهد، شرکـت توليد کننده فلج خواهد شد.
۳٫ سيستم تامين مالي شرکت ، منوط به پرداخت پول از يک منبع واحد مي شود. در صورتي که به هر دليل پرداخت پول از طرف شرکـت توزيع کننده قطع شود، سيستم توليد کننده با موارد عديده اي مواجه خواهد شد.
۴٫ در صورتي که عملکرد سيستم توزيع مورد رضايت توليد کننده نباشد، کمپانی توليد کننده نمي تواند عکس جالب العمل مناسب سريع از خود نشان دهد.
۵٫ در بلند مدت، شرکـت توزيع کننده عملاً تعيين کننده خط مشي توليد کننده خواهد بود و توليد کننده بايد تابع تصميمات توزيع کننده باشد.
۶٫ دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به شرکـت هاي پخش بزرگ زياد طولاني بوده هزينه فرصت از دست رفته سرمايه جهت مجموعه هاي توليد کننده بالا خواهد بود.

مجتمعهاي توليدي و شبکه هاي توزيع مستقل
اساساً صاحبان سرمايه متخصصین بازار بخوب ي از معايب اساسي مجموعه هاي پخش بزرگ آگاه می باشند و از سالهاي قدیم کشور همـواره شاهد تولد شرکت هاي پخش مختلف در مجتمعهاي توليدي بوده است که اين مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.
در قدیم مجتمعهاي مختلف توليدي که اندازه وسيعي از کالاهاي با برند معتبر اين کشور را توليد مي کنند، با آگاهي از ارزش فوق العاده استراتژي توزيع به مقصد رساني کالا و ايجاد دسترسي آسان به کالا جهت مشتري و کنترل شيوه توزيع و بازار محصول بسياري از موارد ديگر، مجموعه اي از شرکـت هاي توزيع تخصصي خود را راه‌اندازي كردند که اين مجموعه ها در حال حاضر از شرکـت هاي قوي و معتبر پخش در کشور محسوب مي شوند. نکته حائز ارزش اين است که به طور معمول مجتمعهاي توليدي شرکـت هاي توليدي بزرگ که داراي شبکه هاي توزيع مستقل هستند ، ً از برندهاي معتبرتر و فعالتري در بازار برخوردارند و سودهاي کلاني از محل فروش محصولات جهت کارخانه هاي خود ايجاد مي كنند. در حالي که شرکـت هايي که با شبکه هاي توزيع ديگر فعالی ت دارند، از اين مزيت ها برخوردار نيستند و يا کم بهره اند هزينه هاي سرسام آوري را براي توزيع کالاها تقويت جايگاه برند خود در بازار مي پردازند.
توجيه هزينه اي ايجاد شبکه هاي توزيع جهت مجتمعهاي بزرگ توليدي
پر واضح است که ايجاد شبکه هاي توزيع داراي هزينه هاي نسبتاًسنگيني هستند تقريباً در تمام موارد در سالهاي اول سود آور نيستند. اما پرسش اساسي اينجاست که با توجه به هزينه سنگين اين مجموعه ها جهت چه مجتمعهاي توليدي تمايل دارند اين شبکه هاي توزيع مستقل را ايجاد كنند. دلايل فراواني جهت توجيه اين مسئله وجود دارد که در قبل به تعدادي از آنها اشاره شد.
اما يکي ديگر از دلايل اصلي ايجاد اين شبکه هاي توزيع، اين است که مجموعه ها مجتمعهاي توليدي به دليل اندازه وسيع توليداتشان اساساً ممکن است نتوانند مجموعه معتبري را پيدا کنند که اين اندازه وسيع کالا را توزيع كند و از سوي ديگر با توجه به هزينه هاي بالاي توزيع کالا از طريق شبکه هاي توزيع ديگر ايجاد اين شبکه هاي توزيع در بلند مدت کاملاً داراي توجيه اقتصادي است.
اما اساساً مجتمعهاي توليدي در ايجاد شبکه هاي توزيع مستقل، به دنبال کسب سود نيستند، زيرا توزيع قوي کالاهاي توليدي شرکـت هاي تحت پوشش اين مجتمعها با هزينه هاي نسبتاً معقول، باعث مناسب در سطح بازار، جاي گرفتن کالاها در قفسه فروشگاهها در نقاط مختلف بازارهاي هدف، افزايش اندازه فروش محصولات مجتمعهاي توليدي به ميزان قابل قبول، کنترل دائم آسان بازارهاي هدف و کنترل وضعيت بازگشت سرمايه و کاهش ريسک هاي مرتبط با آن که يکي از مهمترين موارد شرکت هاي توليدي در ايران است مي شود. اين مزايا ايجاد شبکه هاي توزيع مستقل را حتي در صورت زيانده بودن براي آنها منطقي و توجيه‌پذير كرده است
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک